Nowości:

Bezpłatne publikacje
Nowe wersje publikacji na temat kontroli obiektów budowlanych.
>>szczegóły 
Kominy
Zasady przeglądów technicznych kominów.
>> szczegóły 

Skorowidz
tematów
 

Zrzuty ekranowe programu PRZEGLĄD 24

(Aby zobaczyć poszczególne zrzuty ekranowe, proszę kliknąć na umieszczone niżej miniatury.)

Program składa się z 2 zasadniczych części: roboczej i edukacyjnej.

W części roboczej możemy zapisywać dane z kontroli wykonanych w poszczególnych zakresach technicznych dla każdego obiektu, możemy wydrukować wszystkie protokoły, a także formularze protokołów do wypełnienienia odręcznego, możemy ponadto wydrukować całą książkę obiektu budowlanego.

Główny interfejs programu PRZEGLĄD z załadowanym protokołem z kontroli i sprawdzenia przewodów dymowych i spalinowych. Dostęp do poszczególnych zakresów programu można uzyskać wybierając komendy menu, ikony narzędziowe lub skróty z klawiatury.

           Kliknij, aby zobaczyć powiększenie.


Przykładowe okienko zapisu danych do protokołu z kontroli instalacji centralnego ogrzewania. Okienka z zakresów technicznych kontroli można przewijać w trakcie wpisywania danych.

                     Kliknij, aby zobaczyć powiększenie.


Mini aplikacja "Wycena kontroli obiektu budowlanego" pomaga w szybkim sporządzaniu prostych kosztorysów kontroli obiektu budowlanego, w każdym z zakresów wytyczonych przez Prawo budowlane. Tworzenie kosztorysów można zautomatyzować, przenosząc dane z otwartego protokołu kontroli do formularza kosztorysu. Informacje o wykonawcy wyceny są także wstawiane automatycznie. Trzecia zakładka - "Wykonawca wyceny", pokazana niżej, służy do umieszczania informacji o osobie, która kosztorys utworzyła. Określamy stawkę stawkę VAT. Dane osobowe wykonawcy kosztorysu (które mogą być tożsame z danymi wykonawcy kontroli) możemy na stałe umieścić w podręcznym pliku i każdorazowo, automatycznie wpisywać do karty.

                Kliknij, aby zobaczyć powiększenie.


Można wydrukować całą Książkę Obiektu Budowlanego. Na stronie tytułowej KOB da się umieścić własny opis: dane dotyczące właściciela obiektu, nazwę obiektu, adres, etc.

           Kliknij, aby zobaczyć powiększenie.


Wybór formularza protokołu w formacie PDF.

           Kliknij, aby zobaczyć powiększenie.

Linia ozdobna

W części edukacyjnej - obok zbioru przepisów i orzeczeń sądów, instrukcji kontroli w rozszerzonej, hipertekstowej formie, słownika terminologii, i innych publikacji - znajdują się: kurs edukacyjny i zbiór quizów.


Orzeczenia Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych:

           Kliknij, aby zobaczyć powiększenie.


Komunikaty i interpretacje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego są żródłem cennej wiedzy, która pomaga w prawidłowym utrzymaniu i właściwej kontroli obiektów budowlanych.

           Kliknij, aby zobaczyć powiększenie.


Zobaczcie Państwo jak wyglądają zrzuty ekranowe kursu.

           Kliknij, aby zobaczyć powiększenie.

           Kliknij, aby zobaczyć powiększenie.


Niżej - zbiór quizów.

           Kliknij, aby zobaczyć powiększenie.


P.S. Pokazaliśmy zrzuty ekranowe wykonane zarówno w Windows 11, jak i w Windows XP. Program może być użytkowany w wymienionych systemach operacyjnych, a także w Windows 98, Windows 2000, NT, Vista, 7, 8, 10 i 11.

 

 
 
  © Copyright 2002 - 2024 Andrzej Jan Wiktor, Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.