Nowości:

Bezpłatne publikacje
Nowe wersje publikacji na temat kontroli obiektów budowlanych.
>>szczegóły 
Kominy
Zasady przeglądów technicznych kominów.
>> szczegóły 


Spis treści
 

Zakup programu PLAN RR

Program komputerowy PLAN RR (Plan robót remontowych) umożliwia tworzenie planów robót remontowych automatycznie, w oparciu o protokoły wykonane w programie PRZEGLĄD. Klasyfikacja robót remontowych jest zgodna z rozporządzeniem "w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków", z podziałem na stopnie pilności: naprawa główna (2 kategorie), naprawa bieżąca (2 kategorie), roboty konserwacyjne.

Program PLAN RR kosztuje 490,00 (czterysta dziewięćdziesiąt złotych), dla każdego podmiotu. To cena ostateczna, brutto.

Program jest dostarczany na płycie CD, koszt przesyłki opłaca nadawca.

Zamówienie można składać telefonicznie, telefaksem lub przesłać listem poleconym.

Proszę kliknąć tutaj - aby otrzymać formularz zamówienia w formacie RTF. Proszę kliknąć tutaj - aby otrzymać formularz zamówienia w formacie PDF. Formularz zamówienia - po wypełnieniu -  można przesłać listownie lub telefaksem.

Mogą Państwo zamówić program PLAN RR teraz, przesyłając zamówienie w formie elektronicznej. Linia ozdobna

Zamówienie programu PLAN RR

Składam zamówienie

(proszę kliknąć na jedno z przejść)

 

 
 
  © Copyright 2002 - 2019 Andrzej Jan Wiktor, Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.