Nowości:

Bezpłatne publikacje
Nowe wersje publikacji na temat kontroli obiektów budowlanych.
>>szczegóły 
Kominy
Zasady przeglądów technicznych kominów.
>> szczegóły 


Spis treści
 

Zakup programu PLAN RR

Program komputerowy PLAN RR (Plan robót remontowych) umożliwia tworzenie planów robót remontowych automatycznie, w oparciu o protokoły wykonane w programie PRZEGLĄD. Klasyfikacja robót remontowych jest zgodna z rozporządzeniem "w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków", z podziałem na stopnie pilności: naprawa główna (2 kategorie), naprawa bieżąca (2 kategorie), roboty konserwacyjne.

Program PLAN RR jest sprzedawany w zestawie z programami PRZEGLĄD i KREATOR. Programy: Plan robót remontowych i Kreator formularzy kontroli są wywoływane bezpośrednio komendami programu PRZEGLĄD.

Zestaw dla kontroli obiektów budowlanych kosztuje 590,00 zł. (pięćset dziewięćdziesiąt złotych) dla osób fizycznych, które są członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, i które wykonują lub zamierzają rozpocząć działalność w zakresie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, prowadzenia książki obiektu budowlanego, wykonywania planów robót remontowych, wydawania orzeczeń, opinii i ekspertyz w zakresie stanu konstrukcji i instalacji budynku, itd. W ramach kwoty (590,00 zł.) będą umieszczane pełne dane o organizatorze kontroli w niniejszej witrynie internetowej przez okres 2 lat, licząc od daty zakupu zestawu - oczywiście, jeżeli kupujący jest zainteresowany. Pojedynczy zakup przez członka Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zezwala na instalacje we wszystkich komputerach kupującego. Można na przykład zainstalować program w laptopie i w komputerze stacjonarnym.

Natomiast dla podmiotów, które nadzorują własne zasoby, czyli np: spółdzielnie mieszkaniowe, administracje mienia, urzędy gmin, sanatoria, szpitale, zakłady przemysłowe, szkoły, przedsiębiorstwa i instytucje, które posiadają osobowość prawną, cena wynosi 990,00 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). Wymieniona kwota (990,00 zł.) dotyczy instalacji do 3 stanowisk włącznie.

Program jest dostarczany na płycie CD, koszt przesyłki opłaca nadawca.

Zamówienie można składać telefonicznie, telefaksem lub przesłać listem poleconym.

Proszę kliknąć tutaj - aby otrzymać formularz zamówienia w formacie RTF. Proszę kliknąć tutaj - aby otrzymać formularz zamówienia w formacie PDF. Formularz zamówienia - po wypełnieniu -  można przesłać listownie lub telefaksem.

Mogą Państwo zamówić program PLAN RR teraz, przesyłając zamówienie w formie elektronicznej. Linia ozdobna

Zamówienie programu PLAN RR

Składam zamówienie

(proszę kliknąć na jedno z przejść)

 

 
 
  © Copyright 2002 - 2021 Andrzej Jan Wiktor, Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.