Nowości:

Bezpłatne publikacje
Nowe wersje publikacji na temat kontroli obiektów budowlanych.
>>szczegóły 
Kominy
Zasady przeglądów technicznych kominów.
>> szczegóły 

Skorowidz
tematów
 

Zakup programu - informacje

Zestaw programów dla kontroli obiektów budowlanych (PRZEGLĄD, PLAN RR i KREATOR) kosztuje 990,00 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) dla osób fizycznych, które są członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, i które wykonują lub zamierzają rozpocząć działalność w zakresie kontroli l stanu technicznego obiektów budowlanych, prowadzenia książki obiektu budowlanego, wykonywania planów robót remontowych, wydawania orzeczeń, opinii i ekspertyz w zakresie stanu konstrukcji i instalacji budynku, itd. W ramach kwoty (990,00 zł.) będą umieszczane pełne dane o organizatorze kontroli w niniejszej witrynie internetowej przez okres 2 lat, licząc od daty zakupu zestawu - oczywiście, jeżeli kupujący jest zainteresowany. Pojedynczy zakup przez członka Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zezwala na instalacje we wszystkich komputerach kupującego. Można na przykład zainstalować program w laptopie i w komputerze stacjonarnym.

Natomiast dla podmiotów, które nadzorują własne zasoby, czyli np: spółdzielnie mieszkaniowe, administracje mienia, urzędy gmin, sanatoria, szpitale, zakłady przemysłowe, szkoły, przedsiębiorstwa i instytucje, które posiadają osobowość prawną, cena wynosi 1 590,00 zł. (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt złotych). Wymieniona kwota (1 590,00 zł.) dotyczy instalacji dla 3 osób na stanowiskach pracy. Osoby, które mają zainstalowany program na stanowiskach, mogą także, dodatkowo zinstalować go na komputerze osobistym.

Program PRZEGLĄD zawiera - jak już wspomniano - programy: PLAN RR i KREATOR. Programy: Plan robót remontowych i Kreator formularzy kontroli są wywoływane bezpośrednio komendami programu PRZEGLĄD.

Podane kwoty 990,00 zł. i 1 590,00 zł. są to ceny brutto (do zapłaty). Pokrywamy koszty przesyłki.

W przesyłce otrzymają Państwo:
• program komputerowy PRZEGLĄD - wersję 24,
• druki (protokoły i karty kontroli) w formacie PDF (do kopiowania na kserokopiarce),
• program komputerowy - Plan robót remontowych (dołączony do programu PRZEGLĄD),
• program komputerowy - Kreator formularzy kontroli (dołączony do programu PRZEGLĄD).

Coroczna aktualizacja programu PRZEGLĄD kosztuje odpowiednio:
490 zł. dla osób fizycznych (także tych, które prowadzą działalność gospodarczą) i
790 zł. dla podmiotów, które nadzorują własne zasoby.
Aktualizacja nie jest obligatoryjna.

Zamówienie można składać telefonicznie, emailem lub przesłać listem poleconym.

Proszę kliknąć tutaj - aby otrzymać formularz zamówienia w formacie RTF. Proszę kliknąć tutaj - aby otrzymać formularz zamówienia w formacie PDF. Formularz zamówienia - po wypełnieniu -  można przesłać listownie lub dołączyć do emaila.

Mogą Państwo zamówić program PRZEGLĄD teraz, przesyłając zamówienie w formie elektronicznej. Linia ozdobna

Zamówienie programu PRZEGLĄD

Składam zamówienie

(proszę kliknąć na jedno z przejść)

 

 
 
  © Copyright 2002 - 2024 Andrzej Jan Wiktor, Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.