Uaktualnienie programu PRZEGLĄD.


Aktualizacja programu PRZEGLĄD z dołączonymi programami PLAN RR i KREATOR kosztuje:
• 490 zł. dla osób fizycznych(także tych, które prowadzą działalność gospodarczą),
• 790 zł. dla podmiotów o osobowości prawnej.
Zestaw uaktualnienia zawiera programy: PRZEGLĄD, PLAN RR, KREATOR. Programy wysyłamy następnego dnia, po złożeniu zamówienia. Jeżeli tym dniem jest sobota, przesyłka będzie wysłana w poniedziałek. Nośnikiem danych jest płyta CD. Zamówienie przesłane elektronicznie realizujemy wyłącznie za pobraniem pocztowym. Opłatę pocztową pokrywa nadawca. Programy: Plan robót remontowych i Kreator formularzy kontroli są wywoływane komendami programu PRZEGLĄD.

Cena łączna (brutto) za zestaw - to także kwota pobrania pocztowego:

490 zł. - cena dla członków Izby Inżynierów Budownictwa.
790 zł. - cena dla podmiotów gospodarczych i instytucji.

Nazwisko i imię lub nazwa (firmy, instytucji), adres, NIP:


Osoba zainteresowana (pole opcjonalne):


Numer telefonu (pole opcjonalne):


Adres poczty elektronicznej (pole opcjonalne):