Nowości:

Bezpłatne publikacje
Nowe wersje publikacji na temat kontroli obiektów budowlanych.
>>szczegóły 
Kominy
Zasady przeglądów technicznych kominów.
>> szczegóły 

Skorowidz
tematów
 

Ogólna prezentacja programu PRZEGLĄD w wersji 24

Uruchamiamy program:

Początek programu

Pojawia się główne okno programu wraz z belką narzędziową.

Okno główne programu

Możemy rozpocząć wprowadzanie danych do protokołów z poszczególnych zakresów technicznych kontroli budynku.

Wypełniony protokół

Podstawowe dane są wpisywane automatycznie, po naciśnięciu na ikonę.

Program korzysta z Katalogu obiektów, w którym są przechowywane podstawowe wiadomości o obiekcie.

Linia ozdobna

Wypełniony protokół

Protokół wypełniamy dalej: wpisując dane do pól tekstowych, wybierając przyciski opcji lub pozycję z listy.

Wypełniony protokół przenosimy do ulubionego edytora tekstu, w celu dalszej obróbki graficznej, lub drukujemy.

Linia ozdobna

Korzystając z poszczególnych komend menu "Wiedza" możemy zapoznać się ze wszystkimi przepisami, dotyczącymi tematyki przeglądów obiektów budowlanych, a także - orzeczeniami sądów. Stan prawny publikacji jest zawsze aktualny w dacie zakupu programu.

W zakresie "Wiedza" znajdują się ponadto opracowania edukacjne. Można wydrukować książkę obiektu budowlanego (jest możliwy druk dwustronny).

Menu Wiedza

Przepisy opracowane są w formie hipertekstu.

Przepisy opracowane są w formie hipertekstu

Niektóre publikacje także opracowano w formie hipertekstu.

Niektóre publikacje także opracowano w formie hipertekstu

Niektóre publikacje także opracowano w formie hipertekstu

Słownik terminologii:

Słownik terminologii

Kurs edukacyjny i quizy zostały wykonane z wykorzystaniem programu do tworzenia multimediów.

Program PRZEGLĄD zawiera 12 quizów
Linia ozdobna

Terminarz zadań z menu Narzędzia ułatwia rozplanowanie zadań do wykonania. Wszystkie zagadnienia związane z harmonogramem przeglądów możemy mieć pod kontrolą: terminy, zakresy przeglądów, etc.

Terminarz zadań

Linia ozdobna

Można wykonać archiwizację danych, utworzonych przez Użytkownika w programie PRZEGLĄD.

Terminarz zadań

Linia ozdobna

Program PRZEGLĄD to: ponad 80 000 linii kodu programu, około 400 stron znormalizowanego tekstu formatu A4 opracowań w formie: hipertekstu, plików PDF, kodu HTML, to: przepisy, lekcje, quizy, wzorce protokołów do odręcznego wypełniania, Książka obiektu budowlanego.

Program PRZEGLĄD został napisany w języku programowania: assembler , a w części edukacyjnej wykorzystano nowoczesne narzędzia do tworzenia hipertekstu, quizów, interaktywnych kursów. Skorzystaliśmy łącznie z 7 systemów do tworzenia aplikacji. Program PRZEGLĄD uzyskał Certyfikat Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania i został wpisany do Polskiego Rejestru Oprogramowania.

Pokazaliśmy zrzuty ekranowe wykonane zarówno w Windows 98, jak i w Windows XP. Program może być użytkowany w wymienionych systemach operacyjnych, a także w Windows 2000, NT, Vista, Windows7, 8, 10 i 11.


 

 
 
  © Copyright 2002 - 2024 Andrzej Jan Wiktor, Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.