Nowości:

Bezpłatne publikacje
Nowe wersje publikacji na temat kontroli obiektów budowlanych.
>>szczegóły 
Kominy
Zasady przeglądów technicznych kominów.
>> szczegóły 


Spis treści
 

Dodatkowe informacje o akcji promocyjnej

          

Zapraszam do promocyjnego zakupu programu PRZEGLĄD wraz z dołączonymi aplikacjami: ,,Plan robót remontowych" i ,,Kreator formularzy". Najnowsza wersja programu została uzupełniona o przepisy, które weszły w życie pod koniec 2017 roku i w 2018, wprowadziliśmy wszystkie propozycje dotychczasowych Użytkowników. To najlepsza wersja programu PRZEGLĄD.

Z programu PRZEGLĄD korzysta obecnie ponad 12 tysięcy Użytkowników. Unikalną cechą programu, o której Użytkownicy mówią najczęściej, jest możliwość automatycznego tworzenia planów robót remontowych w oparciu o elektroniczne protokoły, w formacie zastosowanym w programie PRZEGLĄD. Żaden podobny program nie posiada takiej możliwości. ,,Ręczne" wypełnianie dołączonego formularza to nie to samo, co stosowanie elektronicznych algorytmów wyszukiwania i analiz. Plany robót można tworzyć według wielu zadanych kryteriów, jak: zakres robót do wykonania, stopień pilności, przedział czasowy analizy. Takie podejście nie wymaga ponownego typowania robót do wykonania.

Większość właścicieli i zarządców spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej, zakładów przemysłowych, szpitali i przychodni itd. korzysta z programu PRZEGLĄD. Jeżeli są Państwo osobami uprawnionymi, które kontrole obiektów wykonują, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziecie poproszeni o dostarczenie elektronicznej wersji protokołu wykonanego w programie PRZEGLĄD. Przekazany protokół w wersji elektronicznej poszerza bazę informacji o stanie technicznym obiektu. Mogą się Państwo spotkać z taką sytuacją, że - po wykonaniu kontroli - otrzymacie dodatkowe zlecenie: wykonanie planu robót remontowych w oparciu o sporządzony przez siebie protokół, ewentualnie uzupełniony o protokoły przekazane przez zleceniodawcę. Wykonacie Państwo to zadanie łatwo, gdyż ,,Plan robót remontowych", jak wspomniałem, został dołączony do programu PRZEGLĄD.

Tutaj jest dostępna ulotka informacyjna w formacie PDF o aplikacji Plan RR.

Mini program ,,Kreator formularzy" został stworzony na życzenie Użytkowników programu PRZEGLĄD. Często w rozmowach telefonicznych i mailach pytano mnie, czy nie mam gotowego formularza dla nietypowego obiektu budowlanego. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie utworzyłem Kreatora, który jest prostym narzędziem, ułatwiającym tworzenie własnych wzorców formularzy kontroli dla dowolnego obiektu i dowolnego zakresu technicznego.

Zapraszam Koleżanki i Kolegów, członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także Właścieli obiektów i Zarządców do zapozanania się z warunkami promocyjnego zakupu programu PRZEGLĄD.

Tutaj się znajduje formularz zamówienia w PDF.

 
 
  © Copyright 2002 - 2018 Andrzej Jan Wiktor, Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.